Úvodní stránka > PODMÍNKY NÁKUPU > Ochrana osobních údajů

 

 

Zásady zpracování osobních údajů

Odběratel (subjekt údajů) bere na vědomí, že své osobní údaje předává nebo již předa Dodavateli dobrovolně a svobodně

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává na základě níže popsaných účelů, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu z Nařízením 2016/679 Sb. Účinným od 25.5.2018.

Dodavatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Osobní údaje

Odběratel bere na vědomí, že z mnoha osobních údajů a informací, které jsou poskytnuty Dodavateli Dobrovolně a svobodně v souvislosti s výhradně uvedenými účely zpracování, Dodavatel zpracovává tyto osobní údaje:

1)     Jméno a příjmení

2)     Název společnosti, popřípadě IČO a DIČ

3)     Fakturační a doručovací adresa

4)     Kontaktní informace: email; telefonní číslo

Výše uvedené údaje jsou shromažďovány, zpracovány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména potom s nařízením 2016/679 Sb. (GDPR) účinným od 25. 5. 2018

Pokud jsou údaje zpracovány pouze pro níže uvedené účely, pro toto zpracování není nutný výslovný souhlas Odběratele.

Odběratel bere na vědomí, že rozsah jeho předaných osobních údajů pro účely zpracování jsou vůči jeho osobě přiměřeně minimalizované a v průběhu zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Právní základy zpracování osobních údajů a účely

Odběratel bere na vědomí, že osobní údaje jsou zpracované na základě těchto právních základů a účelů:

1)     Registrace prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.dgdoggear.com

2)     Uzavření kupní smlouvy na žádost odběratele

3)     Zasílání obchodních sdělení souvisejících se smluvním nebo předsmluvním vztahem mezi Odběratelem a Dodavatelem, prostřednictvím elektronických prostředků.

Doba uložení – archivace

 

Osobní údaje jsou uloženy po dobu 3 let v případě registrace prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.dgdoggear.com a úmyslu uzavřít kupní smlouvu, a před uzavřením této smlouvy na žádost odběratele, nebo uložení na dobu 10 let od ukončení kupní smlouvy, pokud tomu nebrání jiný právní titul pro uchování osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím stranám

Odběratel bere na vědomí, že osobní údaje zpracované na základě uvedených účelů zpracování mezi Odběratelem a Dodavatelem mohou být předány:

Práva subjektů údajů

Odběratel bere na vědomí, že v souvislosti s právními základy zpracování osobních údajů, mu náleží následující práva:

Prohlášení o zabezpečeném zpracování

Dodavatel prohlašuje, že při výše popsaném zpracování údajů a vplývajících účelů zpracování osobních údajů s přihlédnutím ke stavu techniky a vynaloženým nákladům na provedení povahy, rozsahu a účelům, zavedl v době určení prostředků pro zpracování a v době zpracování, vhodná technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

 

 

 

Snadná platba on-line

Snadná platba kartou přes Go-Pay Google Pay a PayPal

Jsme specialisté na chrty

Jsme na trhu od roku 2008

Doručíme zdarma

Při nákupu nad 1 990 Kč v ČR
Nad 2 990 Kč v rámci Slovenska
Nad 5 990 Kč v rámci EU

Zákazník je pro nás důležitý

Pro Vaši spokojenost uděláme maximum